Grundskole 2. marts: Digital dannelse og kompetencer

Den 2. marts er der fokus på digital dannelse og kompetencer i grundskolen. Kan man konkurrere i digital dannelse, og hvordan foregår det i praksis? Hvordan kan it-udvikler og it-skaber kompetencer indarbejdes i folkeskolen?

Program for grundskole 2. marts

Tidspunkt

Oplæg

9.15-10.00

Learning outside the box: Growing an ecosystem for learning 

v. William Rankin

10.15-11.00

Medskabere og medborgere 

v. Anne Mette Thorhauge og Mads Brink Müller

11.15-12.00

Fra programmering til informatik 

v. Michael Caspersen

13.15-14.00

Kreativ it-anvendelse i den udvidede læringsarena 

v. Martin Exner, Rasmus Graugaard, Rasmus Edelberg og Mette Lundberg                 

14.15-15.00

Fra fjernundervisning til fjernlæring 

v. Lotte Brinkmann og Aslak Gottlieb

15.15-16.00

Forestillingsevne og skaberkraft 

v. Anne Skare Nielsen

Medskabere og medborgere

Medskabere og medborgere
Anne Mette Thorhauge

Sessionens fokus er digital dannelse gennem en aktivistisk tilgang, hvor eleverne er aktive og demokratiske deltagere, der arbejder med netetik samt andre beslægtede problemstillinger i skolen.

Anne Mette Thorhauge, formand for Medierådet for Børn og Unge, og faglig leder, Mads Brink Müller, Bagsværd skole, fra Gladsaxe kommunes store skoleudviklingsindsats "Fremtidens Skole", belyser erfaringer med at inddrage elever som aktive skabere og problemløsere i forhold til digital dannelse i skolen.

Anne Mette Thorhauge, formand for Medierådet for Børn og Unge samt Mads Brink Müller, faglig leder, Bagsværd skole

Fra programmering til informatik

Fra programmering til informatik

It-udvikler og it-skaber kompetencerne er en del af de nye Informatikfag og digital dannelse i de gymnasiale uddannelser. Men hvordan kan vi gøre det i folkeskolen?

Michael Caspersen præsenterer internationale og danske erfaringer på området, og han giver nogle bud på, hvordan det kan indgå grundskolen.

Det handler om grundlæggende informatikkompetencer og ikke blot det at lære at kode.

Michael E. Caspersen, udviklingschef ved It-vest og grundlægger af Center for Computational Thinking ved Aarhus Universitet

Kreativ it-anvendelse i den udvidede læringsarena

Er det udelukkende skolens læringstilbud, der skaber elever med fremtidens kompetencer eller kan samarbejder med andre typer aktører fremskynde processen?

På sessionen byder Rasmus Edelberg, næstformand i Skole og Forældre, op til en diskussion af samspillet mellem skolen, forældre og frivillige.

Hør bl.a. Martin Exner fra Coding Pirates og projektet Coding Class samt Rasmus Grusgaard, FabLab Nordvest fortælle om, hvordan de fra det semiformelle læringsrum arbejder med fremtidens kompetencer med teknologi som omdrejningspunktet.

Deltag i en diskussion om, hvordan skolebestyrelserne og de frivilliges organisationer sammen kan støtte skolen med at styrke it kreativitet hos eleverne.

Sessionen afsluttes med en speed dating mellem oplægsholderne og interesserede skoler og kommuner.

Martin Exner fra Coding Pirates, Rasmus Graugaard fra FabLab Nordvest, Rasmus Edelberg, Næstformand Skole og Forældre og Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation, IT-Branchen

Fra fjernundervisning til fjernlæring

Fra fjernundervisning til fjernlæring
Lotte Brinkmann
Fra fjernundervisning til fjernlæring
Aslak Gottlieb

Det fysiske fravær ved læring på distancen betyder ikke nødvendigvis et fravær af meningsfyldt indhold og lærer-elevrelation, men tværtimod styrker motivation og demokratisk handlen i elevens læring. Teknologien skaber et digitalt nærvær som booster lærerens traditionelle undervisning i klassen.

Lotte Brinkmann, konsulent i pædagogik og fjernlæring, fortæller om erfaringer med Kenyapakken - Meeting Alice; et projekt hvor elever fra Dagnæsskolen i Horsens, ø-skolerne Anholt og Endelave og bygdeskolerne Igaliku og Qassiarsuk skyper i assisteret læringsfællesskaber med underviser fra Kenya.

Leder af Avisen i Undervisningen, Aslak Gottlieb, fortæller om erfaringer med online undervisning af tusindvis af elever i forbindelse med Nyhedsugen i 2016 for 6.-10. klasse - et af Danmarks første forsøg på en MOOC (Massive Open Online Courses) i folkeskolen.

 

Lotte Brinkmann, konsulent i pædagogik og fjernlæring og Aslak Gottlieb, mediekonsulent

Søg på Danmarks Læringsfestival