Grundskole 1. marts: Det 21. århundredes kompetencer

Programmet for grundskolen den 1. marts belyser det 21. århundredes kompetencer. Hvad er de internationale erfaringer, hvordan er praksis herhjemme, og hvad skal der til for at prøveformen matcher undervisningsformen.

Program for grundskole 1. marts

Tidspunkt

Oplæg

9.45-10.15

Danmarks Læringsfestival åbnes                                                                                                                                                                        

10.15-11.00

Forstå fremtidens læring

v. Anders Hvid

11.15-12.00

Prøver der matcher fremtidens kompetencer 

v. Tina Marker og Elzebeth Berg Wøhlk

13.15-14.00

Det 21. århundredes kompetencer i praksis 

v. Kasper Koed og Karin Dyrendom

14.15-15.00

15.15-16.00

Hvad skal vi vide for at blive digitalt dannede? 

v. Vincent F. Hendricks

Prøver der matcher fremtidens kompetencer

Prøver der matcher fremtidens kompetencer
Tina Marker
Prøver der matcher fremtidens kompetencer
Elzebeth Berg Wøhlk

Inden for de eksisterende rammer kan vi allerede nu understøtte arbejdet med det 21. århundredes kompetencer.

I sessionen perspektiverer Elzebeth Berg Wøhlk, konsulent, Astra (nationalt center for læring i natur, teknik og sundhed) erfaringer fra den nye fælles naturfagsprøve, der fordrer et nyt fokus i undervisningen, som stemmer godt overens med det 21. århundredes kompetencer.

Tina Marker, udviklingschef, Skoleafdelingen, Gentofte Kommune deler erfaringer fra projektet "den innovative projektopgave". I projektet har alle Gentofte Kommunes 9. klasser over ti onsdage arbejdet i "MakerLab", "InnovationLab", DigiLab", ArtLab og "Presentation Lab". De såkaldte labs er en del af et nyt valgfag, vi kalder: "BEST TOOLS FOR THE JOB",  som er med til at nytænke og videreudvikle udskolingen sammen med eleverne. Læs mere her.

Tina Marker, udviklingschef, Gentofte Kommune og Elzebeth Berg Wøhlk, konsulent, Astra

Det 21. århundredes kompetencer i praksis

Det 21. århundredes kompetencer i praksis
Kaper Koed
Det 21. århundredes kompetencer i praksis
Karin Dyrendom

Med afsæt i praksiserfaringer og ressourcesitet ”21skills.dk” stiller oplægsholderne skarpt på begrebet det 21. århundredes kompetencer.

Deltagerne på sessionen inviteres til at sammenstykke konkrete forløb, der integrerer det fremtidens kompetencer blandt andet digitale skills i grundskolens fag.

Kasper Koed og Karin Dyrendom, CFU, Professionshøjskolen UCC

The road to lifelong learning competencies

The road to lifelong learning competencies

I denne engelsksproget session vil Maria Langworthy åbne for en diskussion af det 21. århundredes kompetencer i et internationalt perspektiv. Se engelsk beskrivelse herunder.

Maria Langwothy's discussion will delve into key indicators of teaching and learning focused on the development of lifelong learning competencies, often called "21st Century Skills."

We will share stories from around the world of learning environments and digital platforms that exemplify the new approaches. And Maria will share insights from a global research project that provides a roadmap for schools and systems in the midst of transformation. The research evidence reveals how systems can most effectively build pedagogical capacities to develop these competencies.

Finally, we will share how rich data and analytics strategies can support the measurement and acceleration of progress.

Maria Langworthy,  Worldwide Research Director, Education Solutions, Microsoft

Søg på Danmarks Læringsfestival