Grundskole - Fokus på fremtiden

To dage med inspiration til lærere, ledere og andre interessenter på grundskoleområdet.

Første dag fokuserer programmet på det 21. århundredes kompetencer. Hvad er de internationale erfaringer, hvordan er praksis herhjemme, og hvad skal der til for at prøveformen matcher undervisningsformen.

Anden dag er digital dannelse på dagsordenen. Kan man konkurrere i digital dannelse, og hvordan foregår det i praksis? Hvordan kan it-udvikler og it-skaber kompetencer indarbejdes i folkeskolen?

Program for grundskole 1. marts

Tidspunkt

Oplæg

9.45-10.15

Danmarks Læringsfestival åbnes                                                                                                                                                                        

10.15-11.00

11.15-12.00

Prøver der matcher fremtidens kompetencer 

v. Tina Marker og Elzebeth Berg Wøhlk

13.15-14.00

Det 21. århundredes kompetencer i praksis 

v. Kasper Koed og Karin Dyrendom

14.15-15.00

15.15-16.00

Program for grundskole 2. marts

Tidspunkt

Oplæg

10.15-11.00

Medskabere og medborgere 

v. Anne Mette Thorhauge og Mads Brink Müller

11.15-12.00

Fra programmering til informatik 

v. Michael Caspersen

13.15-14.00

Kreativ it-anvendelse i den udvidede læringsarea 

v. Martin Exner, Rasmus Graugaard, Rasmus Edelberg og Mette Lundberg               

14.15-15.00

Fra fjernundervisning til fjernlæring 

v. Lotte Brinkmann og Aslak Gottlieb

15.15-16.00

Forestillingsevne og skaberkraft 

v. Anne Skare Nielsen

Søg på Danmarks Læringsfestival