Erhvervs- og voksenuddannelse

Erhvervsuddannelser og voksenuddannelser rummer mange fagligheder, som arbejder på vidt forskellige måder. I år sætter konferencen fokus på, hvordan fremtidens kompetencer sættes i spil på disse uddannelser.

Få indblik i, hvordan lærerroller og pædagogik ændres, og bliv inspireret af, hvordan andre håndterer de tekniske udfordringer. Få også input til brug af Learning Management Systems (LMS), hvad end I er ved at vælge LMS, starte op eller bare søger nye ideer til didaktisk indhold.

Program for erhvervs- og voksenuddannelser 1. marts

Tidspunkt

Oplæg                                                                                                                        

9.45-10.15

Danmarks Læringsfestival åbnes

10.15-11.00

13.15-14.00

14.15-15.00

Pædagogiske veje og læring med video 

v. Jeppe Egendal og Rikke Ørngreen

15.15-16.00

Nye lærerroller – viden og erfaringer fra FoU-programmet ”It som pædagogisk værktøj”

Nye lærerroller – viden og erfaringer fra FoU-programmet ”It som pædagogisk værktøj”
Anne Katrine Kamstrup
Nye lærerroller – viden og erfaringer fra FoU-programmet ”It som pædagogisk værktøj”
Sonja Marie Staffeldt

It kan ikke erstatte undervisere, men det kan være med til at understøtte undervisning på en måde, der skaber en ny rolle for lærerne.

Undervisningsdifferentiering og kobling mellem skole og praktik forløb kan understøttes af it.

I et i gangværende forsøgs- og udviklingsprojekt undersøger EVA dette. De vil i denne session fremlægge deres foreløbige konklusioner.

To af de skoler som har medvirket i projektet fortæller om deres aktion og diskuterer, hvad de har lært.

Sonja Marie Staffeldt og Anne Katrine Kamstrup, evalueringskonsulenter, Danmarks Evalueringsinstitut

Implementering af Learning Management Systemet Moodle på SOSU STV

Implementering af Learning Management Systemet Moodle på SOSU STV
Jens Kolstrup
Implementering af Learning Management Systemet Moodle på SOSU STV
Gitte Jensen

Bliv inspireret, når direktør og vicedirektør for SOSU STV fortæller om, hvordan en læringsmålsorienteret didaktik bliver understøttet af Moodle, og hvordan det har ændret skolens hverdag markant.

De kommer også ind på, hvilke organisatoriske og didaktiske strategier, der er fulgt ved at lægge uddannelsernes læringsforløb på Moodle, så al skolens undervisning udgår fra samme platform.

Jens Kolstrup, direktør og Gitte Jensen, vicedirektør, Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg

Pædagogiske veje og læring med video

Pædagogiske veje og læring med video
Jeppe Egendal
Pædagogiske veje og læring med video
Rikke Ørngreen

I denne session kan du vælge mellem to forskellige workshops.

Jeppe Egendal inddrager dig i en diskussion af digitalisering og e-læring i erhvervsuddannelserne, fx hvorfor er der så stort fokus på digitalisering og e-læring? Kan digitalisering af e-læring løse nogle af udfordringerne i reformen af erhvervsuddannelserne? Hvilke krav stiller digitalisering og e-læring til lærerne, ledelsen og organisationen?

Rikke Ørngreen demonstrer og reflekterer over læring med video. På baggrund af sin forskning giver Rikke Ørngreen konkrete eksempler på god brug af video i læringssituationer og faciliterer en workshop om læring med video med fokus på, at du kan bruge det, når du kommer tilbage på skolen.

Jeppe Egendal, læringskonsulent, VIA, og Rikke Ørngreen, It og Lærings Design, Aalborg Universitet

Søg på Danmarks Læringsfestival