Erhvervs- og voksenuddannelser

Her offentliggøres et detaljeret program rettet mod erhvervs- og voksenuddannelsesområdet. Indtil det er fastlagt, kan du orientere dig i programmet for 2018. Hold øje med siden for løbende opdateringer.

Erhvervsuddannelser og voksenuddannelser står over for mange af de samme udfordringer i forhold til digital undervisning. Derfor har Danmarks Læringsfestival igen i år et fælles erhvervs- og voksenuddannelsesspor i konferencen på den første festivaldag. I år kan du den 6. marts 2018 opleve fire oplæg særligt rettet mod professionelle inden for erhvervs- og voksenuddannelse, to keynotes, en ministertale og en opvarmningssession om netværk.

De fire oplæg særligt rettet mod erhvervs- og voksenuddannelse spænder bredt. Der er et oplæg om, hvordan dataetik forstås i henholdsvis erhvervslivet og uddannelsesverdenen. Oplægget vil give refleksioner over de til tider meget forskellige tilgange til dataetik, som elever på vekseluddannelser møder.

Du kan få konkrete didaktiske input fra Forsvarets udvikling af blended learning til voksne. Der er også mulighed for at blive klogere på udviklingen arbejdsmarkedet for faglærte, der i stigende grad efterspørger digitale kompetencer – hvilket vil få betydning for fremtidens uddannelse. Det er blandet andet derfor, at der på erhvervsuddannelsesområdet er etableret videnscentre. I konferencen kan du få indsigt i det foreløbige arbejde i udvalgte videnscentre.

Se beskrivelser af oplæggene under oversigten.

Program for Erhvers- og voksenuddannelser 6. marts 2018

Tidspunkt

Oplæg

8.15-8.45

Festivalopvarmning om netværk

v. Allan René Olesen

9.00-9.45

Klædt på til livet i en digital tidsalder

V. Anette Prehn og Imran Rashid

11.30-12.00

Frokost og besøg i udstilling.

Bemærk at frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

13.15-14.00

14.15-15.00

Videnscentrenes arbejde

v. Videnscenter for automation og robotteknologi

15.15-16.00

16.15-17.00

Vi er ikke ansat til at trives

v Anders Seneca

Dataetik mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen

I vekseluddannelser får eleverne indblik i både praktikpladsens og skolens tilgang til dataetik, som ofte kan være ret forskellige. Denne session sætter fokus på, hvordan virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan lære af hinanden.

Det diskuteres også, hvordan elever på vekseluddannelser kan være med til at overbringe god dataetikkultur.   

Ole Bjerglund Pedersen, SOSU Herning

Morten Rosted Vang, chefkonsulent i DI Digital

Transformation fra traditionel tilstedeværelsesundervisning til Blended Learning

Blended Learning vinder frem på de danske uddannelsesinstitutioner, men virker Blended Learning lige så godt som traditionel tilstedeværelsesundervisning? Og hvordan introducerer man Blended Learning overfor underviserne?

Forsvarsakademiet (FAK) har siden 2014 stået i en transformation fra traditionel tilstedeværelsesundervisning til Blended Learning. I denne proces har specialkonsulent Martin Hans Jensen støttet og rådgivet underviserne. Martin vil i dette oplæg bl.a. komme ind på følgende: 

·         Hvordan definerer FAK Blended Learning?

·         Hvordan har FAK introduceret Blended Learning for underviserne?

·         Hvad tænker de studerende om Blended Learning?

Hvordan kommer FAK videre mod at gennemføre endnu bedre Blended Learning?

Erhvervs- og voksenuddannelser

Martin Hans Jensen er uddannet lærer og cand.it. og har siden starten af 00’erne arbejdet med digital læring.

I dag er Martin ansat som specialkonsulent ved Forsvarsakademiet, hvor hans primære opgave består i at støtte forsvaret i succesfuld gennemførsel af Blended Learning.

Arbejdsmarkedets efterspørgsel efter digitale kompetencer

Hvilke konkrete digitale kompetencer efterspørger arbejdsmarkedet egentlig? Hvilke programmeringssprog er i fremvækst, og hvordan er efterspørgslen efter kompetencer indenfor robotteknologi?

Det og meget mere kan man blive klogere på via machine learning og automatiseret analyse af realtidsdata fra godt 1. mio. jobopslag fra de seneste ti år. STIL har udviklet en prototype på et dashboard, der viser arbejdsmarkedets efterspørgsel efter digitale kompetencer blandt faglærte og ufaglærte. Dashboardet giver bl.a. mulighed for at dykke ned i helt detaljerede kompetencer indenfor konkrete programmer og inden for specifikke jobområder, fx tømrere, elektrikere, detailhandel etc.

Erhvervs- og voksenuddannelser

Jeppe Egendal, lektor, VIA University College

Erhvervs- og voksenuddannelser

Line Steinmejer Nikolajsen er specialkonsulent i Styrelsen for It og Læring (STIL).

Hun har i en årrække arbejdet med statistiske analyser på grundskoleområdet, og arbejder i dag med digitalisering i uddannelsessektoren med henblik på at sikre, at alle børn, unge og voksne bliver klædt på til fremtidens samfund. <o:p></o:p>

Videnscentrenes arbejde

Beskrivelse følger snarest.

Lars Mathisen, Center for Automation og Robotteknologi

Priser

Konference
- 1 dag: 1.500,-
- begge dage : 2.500,-

Særarrangement
- 1 dag: 900,-

PDF af programmet for erhvervs- og voksenuddannelser
Søg på Danmarks Læringsfestival