Dagtilbud den 1. marts

Igen i år har Danmarks Læringsfestival en række aktiviteter rettet mod professionelle fra dagtilbud. I tre skarpe oplæg får du indsigt i den nye styrket pædagogisk læreplan, data og læring rolle i dagtilbud samt udviklingen fra digital strategi til virkelighed. Efter hvert oplæg er der mulighed for at deltage i en workshop om samme emne.

Program for dagtilbud 1. marts

Tidspunkt

Oplæg

9.45-10.15

Danmarks Læringsfestival åbnes                                                                                                                                                         

10.15-11.00

11.15-12.00

Styrket pædagogisk læreplan

v. Andreas Rasch-Christensen og Christina Barfoed-Høj

13.15-14.00

Hvorfor er læring og data vigtig i dagtilbud?

v. Agi Csonka og Gitte Abildlund Brorsen

14.15-15.00

Den store opdagelsesrejse for de helt små

v. Stine Liv Johansen, Kjetil Sandvik, Klaus Thestrup og Jacob Knudsen

15.15-16.00

Styrket pædagogisk læreplan

Styrket pædagogisk læreplan
Christina Barfoed-Høj
Styrket pædagogisk læreplan
Andreas Rasch-Christensen

Ny styrket pædagogisk læreplan for dagtilbudsområdet formulerer et pædagogisk grundlag for danske dagtilbud på baggrund af en række erfaringer, hvor læreplanstemaerne bindes sammen. Hvordan ser grundlaget ud? Hvad med fx digital dannelse? Hvordan ser den videre proces ud?

Se kort video med Andreas Rasch-Christensen, som fortæller om sessionen. 

Se video

Andreas Rasch-Christensen, formand Mastergruppen, Forsknings- og udviklingschef VIA, og Christina Barfoed-Høj, kontorchef for dagtilbud, Børne- og Socialministeriet

 

 

Hvorfor er læring og data vigtig i dagtilbud?

Hvorfor er læring og data vigtig i dagtilbud?
Agi Csonka

Dagtilbud spiller en vigtig rolle for børns læring og livsmuligheder.

I denne session får du inspiration fra Rådet for Børns Læring og Københavns Kommune til, hvordan du kan arbejde med kompetenceløft, bekæmpelse af læringsulighed og kvalitetsudvikling via data.

Agi Csonka, formand, Rådet for Børns Læring og Gitte Abildlund Brorsen, Leder af Dagtilbud & Fritid, Københavns Kommune

Den store opdagelsesrejse for de helt små

Den store opdagelsesrejse for de helt små
Klaus Thestrup
Den store opdagelsesrejse for de helt små
Stine Liv Johansen

Børn, pædagoger, forskere og konsulenter undersøger sammen hvordan digitale medier kan bruges i vuggestuen.

Projektet er en del af Vejle Kommunes digitale strategi. Arbejdsmetoder er mikrolabs med fokus på leg, sanser, kreativitet og eksperimenter – og hvor børnenes nysgerrighed bruges som drivkraft for deres første opdagelser med digitale medier. Hør om og se eksempler fra daginstitutionen Paddehattens projekt.

Du kan se Jacob Knudsen fortælle om oplægget og den tilhørende workshop her:

Se video

Stine Liv Johansen og Klaus Thestrup, Aarhus Universitet, Kjetil Sandvik, Københavns Universitet samt Jacob Knudsen, Vejle Kommune

Workshops om dagtilbud

I forlængelse af de tre oplæg om dagtilbud er der mulighed for at deltage i workshops. Her arbejdes der videre med temaerne i praksis.

13.15-14.00: Arbejd videre medden styrkede pædagogiske læreplans konkrete betydning for jeres daglige arbejde i denne workshop, som følger op på den første session henvendt til dagtilbud.

Læs mere

 

14.15-15.00: Workshop om kompetenceløft og data, hvor I får mulighed for at reflektere over, hvordan I sætter data i spil på en effektiv måde. Fra Københavns Kommune bidrager forvaltning og klyngeledere med input fra foreløbige erfaringer.

Læs mere

 

15.15-16.00: Malene Skjærris og Louise Sørensen, daginstitutionen Paddehatten og Anne Charlotte Petersen, VIFIN, Vejle Kommune giver en praktisk introduktion til "Den store opdagelsesrejse for de helt små" og tager bl.a. deltagerne med på en tur ind i det digitale laboratorium for vuggestuebørn.

Læs mere

 

 

Søg på Danmarks Læringsfestival