Arbejd videre med fremtidens kompetencer i din egen praksis

Danmarks Læringsfestivals konference behandlede ’fremtidens kompetencer’ i mere end 50 oplæg. Her blev både sat fokus på, hvad fremtidens kompetencer er, hvordan vi træner og måler disse, samt hvordan pædagoger, undervisere, konsulenter og ledere kan forholde sig til samt understøtte elevernes udvikling af kompetencer til et begå sig i fremtidens gennemdigitaliserede samfund.

Det kan du læse mere om – og få input til at arbejde videre med - herunder.

Hvad er fremtidens kompetencer?

Temaet fremtidens kompetencer blev sparket i gang af CEO for Dare Disrupt i Danmark, Anders Hvid. Hans hovedpointe er, at teknologiens muligheder udvikler sig eksponentielt – og det skal fremtidens kompetencer også gøre. Han understregede, at  ny viden typisk skabes under læringsformer drevet af leg, lyst og passion.

Senere fik Anders Hvid og andre festivaldeltagere lejlighed til at se dette i praksis i C.R.A.F.T.-området. Her demonstrerede folkeskoleelever deres evner til at løse virkelig problemer innovativt i samarbejde med andre.

Læs mere om C.R.A.F.T. her.

De innovative skoleelever begejstrede også Maria Langworthy, uddannelsesforskningsansvarlig fra Microsoft, som i sit oplæg satte fokus på fremtidens kompetencer som kompetencer til livslang læring .

Bliv skarp på, hvad fremtidens kompetencer er her.

Hvilke metoder kan vi bruge til at træne og måle fremtidens kompetencer?

Det er ikke nok at forstå, hvad fremtidens kompetencer er, det kræver også værktøjer at træne og måle de nye kompetencer.

Der er en naturlig nysgerrighed omkring det digitale. For de helt små kan leg være en naturlig måde at udforske det digitale på. Forskerne Stine Liv Johansen og Klaus Thestrup fra Aarhus Universitet og Kjetil Sandvik fra Københavns Universitet gav sammen med udviklingskonsulent Jacob Knudsen fra Vejle Kommune indsigt i udbyttet af at eksperimentere med det digitale.

Læs mere, om hvordan teknologi kan bruges i dagtilbud i Stine Liv Johansens artikel her.

Miho Taguma, leder af OECD Education 2030 project, gæstede Danmark for at give et internationalt perspektiv på, hvilke overvejelser det kræver at indarbejde nye kompetencer i curriculum.

Læs mere om OECD Education 2030 her.

I Danmark er arbejdet med at indarbejde de nye kompetencer i undervisningen allerede i gang. Center leder på It-vest, Michael Caspersen, der også er grundlægger af Center for Computational Thinking på Aarhus Universitet, præsenterede på konferencen tankerne bag det nye informatikfag i gymnasiet.

Caspersen bruger begrebet ”Digital dannelse 3.0”, som handler om at forstå, begribe og mestre it frem for at have et snævert fokus på kodning. Vincent F. Hendricks, leder af Center for Information og Boblestudier, gav et andet bud på, hvordan digital dannelse styrkes. Hendricks fokuserer særligt på at øge de unges forståelse af strukturen og dynamikken i deres gennemdigitaliserede virkelighed, hvor sociale medier og det at være på hele tiden spiller en stor rolle.

Det øgede fokus på at indarbejde fremtidens kompetencer i undervisningen kan understøttes i prøver og eksamen. Dette fortalte Elzebeth Berg Wøhlk, konsulent i Astra, og Tina Marker, udviklingschef i Gentofte Kommune,  om. Tina Marker præsenterede Gentoftes arbejde med ”Den innovative projektopgave”, som er et konkret eksempel på en prøveform, som direkte afprøver fremtidens kompetencer.

Læs mere om den innovative projektopgave her.

Hvordan skal fagprofessionelle forholde sig til og understøtte udvikling af fremtidens kompetencer?

Den teknologiske udvikling giver nye muligheder og udfordrer eksisterende praksis for rigtig mange fagprofessionelle. Erhvervs- og voksenuddannelsesundervisere blev klædt på til at tage en ny lærerrolle på sig, da evalueringskonsulenter fra EVA præsenterede de første erfaringer fra projektet ”It som pædagogisk værktøj”.

Det er ikke kun i klasseværelset, at nye impulser kommer på banen. En række forskellige aktører uden for klasseværelset kan også byde ind. I sessionen ”Kreativ it-anvendelse i den udvidede læringsarena” var der inspiration til skolers samarbejde med omverdenen.

Anne Skare Nielsen, femtidsforsker i FutureNavigator og konferencens sidste keynote, førte såkaldte trendkort, udviklet på KL’s Børne og Unge Topmøde i februar måned med over til Danmarks Læringsfestival. Trendkortene er en måde at arbejde med fremtidens tendenser – og deres betydning for din egen virkelighed.

Se og arbejd med trendkortene her.

 

Se præsentationer fra 1. marts og 2. marts.  

Arbejd videre med fremtidens kompetencer i din egen praksis
Maria Langworthy giver oplæg om det 21. århundredes kompetencer
Søg på Danmarks Læringsfestival