Kommuner & pædagogiske projekter

Postkort til kommunen
Vil du vide mere, så kontakt Lisbeth Kjær: lk@lisbethkjaer.dk, tlf. 4018 8381.
Postkort til skoler, institutioner og ungdomsuddannelser
Vil du vide mere, så kontakt Ingrid Skovgaard Andersen: isa@ucc.dk, tlf. 3045 7593.

Mere information kommer snart!

Søg på Danmarks Læringsfestival