Ordblindenetværket

Ordblindenetværket er et gratis netværk for fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister. Formålet med netværket er at give fagpersonerne mulighed for national sparring i et forum, hvor man let og hurtigt kan få adgang til en række nyttige informationer og mulighed for at udveksle erfaringer med andre. Læs mere om ordblindenetværket her: www.ordblindenetvaerket.dk

Oplæggene i dette spor er åbent for alle med konferencebillet. Se beskrivelser af oplæg under oversigten.

Program for ordblindenetværket 6. marts

Tidspunkt

Oplæg

8.15-8.45

Festivalopvarmning om netværk

v. Allan René Olesen

9.00-9.45

Klædt på til livet i en digital tidsalder

v. Anette Prehn og Imran Rashid

10.00-10.45

11.30-12.00

Frokost og besøg i udstilling.

Bemærk at frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

13.15-14.00

14.15-15.00

Læsning på digitale enheder

v. Henriette Romme Lund og Søren Eefsen,

16.15-17.00

Vi er ikke ansat til at trives

v Anders Seneca

Tale til tekst: Hvordan bliver det til tekst og ikke skrevet snak?

Oplægget giver en introduktion og inspiration til, hvordan undervisere og læsevejledere kan lykkes med at anvende talegenkendelse i undervisning og vejledning af ordblinde elever i grundskolen og på ungdomsuddannelsen.

Forudsætningen for at anvende talegenkendelse med udbytte er en bevidsthed om teksters opbygning, udtalepræcision og en automatisering i anvendelsen af talegenkendelsesteknologierne. Der gives eksempler på anvendelse af talegenkendelse i en didaktisk sammenhæng, og der præsenteres nyeste talegenkendelsesteknologier. Oplægget inddrager udenlandsk forskning og cases.

Ordblindenetværket 6. marts

Allan Madsen er uddannet lærer og har tidligere arbejdet som lærer, talepædagog og familierådgiver.

Allan har en master i ”Ikt og læring” fra Aalborg Universitet og er i dag direktør og medejer af OrdblindeLab.

Ordblindenetværket 6. marts

Birgit Dilling Jandorf er uddannet lærer og audiologopæd og har tidligere arbejdet på ordblindeområdet i Socialstyrelsen.

Birgit har en master i ”Ledelse og innovation i komplekse systemer” (LAICS) fra Aarhus Universitet og er i dag direktør og medejer af OrdblindeLab.

Skriveskabeloner – når hukommelse, overblik og struktur driller

Oplægget handler om, hvordan skabeloner kan støtte og udvikle elevernes handlingsmønstre og produktioner. Skabeloner er gode i undervisningen, fordi de på en enkel måde kan konkretisere og fastholde undervisningen, fx ved hjælp af ledetråde, påbegyndte sætninger og skabelonens visuelle opbygning.

For lærerne kræver det kun kort forberedelsestid at bruge skabeloner i undervisningen. Desuden er skabelonerne velegnede i almenundervisningen, hvor der ofte er brug for at kunne differentiere.

Oplæggets centrale emner er:

·         Skabelonernes muligheder

·         Stilladsering

·         Strategier

·         Didaktiske og pædagogiske overvejelser

·         Tips og tricks til undervisningen

Deltagerne får adgang til en stor mængde skabeloner, som de frit kan benytte fremover.

Ordblindenetværket 6. marts

Margit Gade er uddannet folkeskolelærer og PD i specialpædagogik.

Margit har arbejdet på friskole, folkeskole og efterskole. I dag driver hun virksomheden ’Margit Gade’, hvor der er fokus på it og læse- og skrivevanskeligheder.

Læse- og skriveteknologi i undervisningen – et inkluderende perspektiv

I oplægget vil vi præsentere vores arbejde, med at udvikle og producere et digitalt lærerkursus med fokus på anvendelsen af læse- og skriveteknologi (LST) i undervisningen, for det nationale læsecenter i Norge. Den samlede indsats hedder ”Språkløyper” (Sprogkurser) og består af en række kursuspakker med forskelligt indhold, dog alle sammen med fokus på læsning og skrivning. I oplægget fortæller vi om tankerne bag kursuspakken om LST, og vi viser konkrete eksempler fra materialet. 

Ordblindenetværket 6. marts

Laura Kongskov er specialkonsulent, fagleder og læse-/skrivevejleder ved Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet.

Laura har mange års erfaring med læse-/skrivevejledning og undervisning og har gennem en årrække arbejdet med læse- og skriveteknologi. Hun vejleder til daglig studerende på videregående uddannelser og underviser på kurser i læse- og skriveteknologi og andre kurser om læse- og skrivevanskeligheder målrettet gymnasiale og videregående uddannelser. Hun har bl.a. bidraget til bogen ”Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder” (Hans Reitzels Forlag, 2016) og er underviser på bachelortilvalget i Lektiologi ved Lingvistik, AU.

Ordblindenetværket 6. marts

Helle Bundgaard Svendsen er ph.d. og lektor i dansk ved Læreruddannelsen, VIA University College.

Helle har i en årrække arbejdet med læse- og skrivevanskeligheder. Dels som underviser på læreruddannelsen og i efter- og videreuddannelsen af lærere, og dels gennem sit arbejde som koordinator og læsevejleder på ”hf særligt tilrettelagt for ordblinde” i Nørre Nissum. Sidste år forsvarede hun sin ph.d.-afhandling ”Teknologibaseret læsning og skrivning i Folkeskolen”, der handlede om ordblindes brug af læse- og skriveteknologi. Helle Bundgaard Svendsen har desuden udgivet undervisningsmaterialer med særligt fokus på ordblinde elever.

Læsning på digitale enheder

Nationalt Videncenter for Læsning præsenterer vejledningsmateriale og giver gode råd, når de fortæller om projektet Læsning på digitale enheder, som blandt andet afdækker, hvilken betydning læsning på digitale enheder generelt har for læring og undervisning samt hvilken betydning digitale tekster har for den tidlige læsetilegnelse og læseundervisning.

Ordblindenetværket 6. marts

Henriette Romme Lund, faglig konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning, cand.mag. i litteraturvidenskab og kulturformidling

Ordblindenetværket 6. marts

Søren Eefsen, videnmedarbejder, Nationalt Videncenter for Læsning, cand.mag. i dansk og religion

Søg på Danmarks Læringsfestival