Grundskole 7. marts

Se beskrivelse af oplæg under oversigten.

Program for grundskole 7. marts

Tidspunkt

Oplæg

8.30-9.00

Festivalopvarmning om videndeling                                                                                                                                                                    

9.15-10.00

Who Owns the Learning?

v. Allan Nowember

11.15-12.00

12.00-13.15

Debat: Lærerkompetencer i en digital verden.

Frokost er åbent fra 11.00 - 14.00

13.15-14.00

14.15-15.00

Hvordan bruges MOOCs til videreuddannelse af lærere i Norge?

v. Ann-Thérèse Arstorp og Cecilie Aurvoll

16.15-17.00

Oplæg v. Mikael Bertelsen

Børn fortæller om udfordringerne i deres digitale liv – en verden skjult for voksne

v. DR Ultra, Red Barnet og Børns Vilkår

Beskrivelse følger snarest.

Spil og læring i det 21. århundrede

Både blandt lærere og lærerstuderende er der stigende interesse for at arbejde med spil i undervisningen. Det gælder både analoge såvel som digitale spil. I mit oplæg vil jeg give erfaringer videre fra to større forsknings- og udviklingsprojekter omkring brug af spil i folkeskolen: Sæt skolen i spil (sætskolenispil.dk, 2015-2017) og GBL21 (gbl21.aau.dk, 2017-2022).

Det første projekt har især fokuseret på, hvordan multiplayer computerspil kan bruges til at fremme social og faglig inklusion. Det andet projekt undersøger, hvordan elevers design af digitale og analoge spil er særligt velegnede til at udvikle det 21. århundredes kompetencer i form af samarbejde, kommunikation, problemløsning og kritisk tænkning.

Thorkild Hanghøj er lektor i spil og læring på Aalborg Universitet, København, hvor han er med til at lede Center for Anvendt Spilforskning.

Thorkilds forskning sætter fokus på læreres brug af spil i undervisningen, koblinger mellem spil og literacy både i og udenfor skolen, samt forholdet mellem spilbaseret læring og det 21. århundredes kompetencer.

Teknologiforståelse i praksis

På denne session vil der være fokus på vigtigheden af teknologiforståelse i den danske folkeskole. Der vil blive redegjort for tankerne bag faget, samt den didaktiske tilgang som ligger implicit i fagets målbeskrivelser.

Grundet fagets meget anderledes indhold, kan det virke uoverskueligt at komme i gang med teknologiforståelse. Sessionen vil give et bud på, hvordan man som lærer kan komme i gang med faget, og hvilke kompetencer det kræver. Ydermere vil der blive præsenteret eksempler på, hvordan man kan arbejde med både designproces og programmering i praksis - i valgfaget, men også i skolens andre fag, samt et bud på, hvordan en årsplan, som tilgodeser alle fagets mål, kan se ud.

7. marts

Maria Damlund er uddannet lærer i fagene dansk, matematik, fysik/kemi og biologi, tovholderforløb i programmering og modul i mediepædagogisk håndværk

Maria er både medlem af skrivegruppen for valgfaget "Teknologiforståelse" og af ministerens rådgivningsgruppe for naturfagsstrategi.

Hun har arbejdet 8 år i folkeskolen, men arbejder nu på efterskolen New Nordic Youth, hvor fokus er på innovation og iværksætteri.

Hvordan bruges MOOCs til videreuddannelse af lærere i Norge?

I Norge satses der i disse år massivt på at hæve lærernes professionsfaglige digitale kompetencer både gennem en satsning på digitalisering af læreruddannelsen men også gennem videreuddannelse af lærere på landets skoler. Her har man gode erfaringer med videreuddannelse af landets lærere i matematik gennem en MOOC, og i august 2018 lanceres en MOOC i professionsfaglig digital kompetence.

Men hvordan laver man god videreuddannelse af lærere som MOOC eller e-læring? Hør om de norske erfaringer og hvordan Senter for IKT i Utdanningen sammen med læreruddannelserne udvikler en MOOC i professionsfaglig digital kompetance.

<o:p></o:p>

7. marts

Ann-Thérèse Arstorp, forsker, ph.d., Utdanningsdirektoratet.

Ann-Thérèse arbejdede i mange år som folkeskolelærer og underviste på læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCC. Hun har skrevet ph.d. om teknologi i undervisningen på læreruddannelsen i Danmark, men er i dag bosiddende i Norge, hvor hun er ansat som forsker i Utdanningsdirektoratet og samarbejder tæt med læreruddannelserne omkring digitalisering og Future Classroom Labs.<o:p></o:p>

Søg på Danmarks Læringsfestival